Charles Dickens “A Christmas Carol”


About Charles Dickens:

http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/famouspeople/charles_dickens/

Before watching the film:

http://www.storyboardthat.com/storyboards/nathanael-okhuysen/christmas-carol-plot-diagram

Summary:

http://www.sparknotes.com/lit/christmascarol/summary.html

https://quizlet.com/_43lrya – full list for comprehension

https://quizlet.com/_43lves – shorter list with words for learning

https://quizlet.com/_43lwd5 – even shorter list with words for learning

Wir reisen nach Berlin, Hamburg, Köln und München!


Kunskapskrav som bedöms: (se även schoolsoft) använda medier (websidor) i egen produktion, interaktion (formulera dig i tal), skriftlig förmåga (formulera dig i skrift, dialogerna samt vykortet)

Reisezitat-32Ihr arbeitet zur zweit und präsentiert eine von den Städten mit Hilfe von den offiziellen Reiseportalen im Internet.

 • Ihr trefft euch vor der Reise und entscheidet wohin ihr fahren wollt.
 • Ihr entscheidet auch wer die Reise bucht und wer das Hotel/Jugendherberge bucht.
 • Ihr spielt die Dialogen vor! (A3 + B4)
 • Ihr entscheidet mit Hilfe von der Internetseite was ihr da unternehmen wollen. Ihr schaut euch die Seite an und sprecht darüber! Was kann man in dieser Stadt machen? Was würde interessant sein?
 • Ihr wählt einige verschiedene Veranstaltungen/Besuch. (Ihr dürft nur Stichwörter haben, wenn ihr vor der Tafel steht!) (Presens)
 • Ihr schreibt eine Postkarte an jemand und erzählt von der Reise. (Perfekt) Ihr lest die Postkarte vor!

Gute Reise! 🙂 Sofia

Berlin

Hamburg

Köln

München

 

 

Projekt “Kulor i hjärtat”


Kulor i mitt hjärtaVi kommer att läsa och diskutera fyra av åtta noveller ur samlingen “Kulor i hjärtat” av Cilla Naumann, som var och en utgår ifrån en känsla. Vi kommer att arbeta med känslorna Rädsla, Lycka, Ånger och Svek.  Slutuppgiften i området blir att skriva en egen novell med fokus på en av känslorna samt gestalta den känslan i en kort film med hjälp av ord, musik och bild.

Syfte – varför ska vi arbeta med det här?

Syftet med arbetsområdet ”Kulor i hjärtat” är att utveckla dina kunskaper om skönlitteratur, att skriva kortare texter, att skriva novell och känna till typdragen för genren. Att bearbeta dina texter i liten grupp i form av kamratrespons samt att utgå från dig själv och dina känslor. Du ska också utveckla dina kunskaper i att vara samtalsledare och leda en diskussion, samt delta i olika gruppdiskussioner. Du kommer också att utveckla dina kunskaper i att förstärka och levandegöra din texts budskap genom att kombinera text, estetiskt uttryck och medier.

Förmågor att träna: 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift (diskussioner, skriva kortare uppgifter och en få recept på hur man skriver texttypen novell)
 • läsa och analysera skönlitteratur (analysera noveller)
 • anpassa språket och  följa språkliga normer (gestalta, skrivregler)

Det är flera kunskapskrav som bedöms under arbetets gång – se schoolsoft.

Skrivuppgifter (fokus gestaltning)  kopplade till novellerna:

 • “Mörkret”  (Rädsla) – miljöbeskrivning
 • “Kyssen” (Lycka) – personbeskrivning
 • “Martin” (Ånger) – dialog
 • “Skitgubbe” (Svek) – bygga upp en spänning/förväntan
 • Egen novell efter konstens alla regler – skrives i aulan fredag v 43

Arbetsgång v 40 – 45

 •  Jag läser novellen högt för er (en per vecka)
 •  Vi diskuterar en del av innehållsfrågorna tillsammans, en del gör du själv
 •  Novellen diskuteras i grupp med en ny samtalsledare för varje novell
 •  Du skriver individuell skrivuppgift till varje känsla
 • Du skriver en egen novell efter konstens alla regler fredag v 43
 • Du gestaltar din valda känsla genom att göra en kort film med bilder, ord och musik/ljud. Du får gärna ha din skrivna novell som inspiration.

 

 

 

Skrivtips till era dystopiska berättelser!!


Behöver ni inspiration till att komma igång med era dystopiska berättelser?! Följ länken nedan och ni får en mängd tips genom att läsa om andra dystopier som skrivits!

Här presenteras en mängd olika dystopier!

Den första meningen i en berättelse!

Tips på inledning!

Skrivtips och övningar!

I Malins film ovan vill jag att du speciellt lyssnar på avsnittet om berättarröst som kommer ca 3 min in i filmen! Novell, texttypen som presenteras här, ligger väldigt nära berättelserna som ni skriver, så alla skrivtips här är användbara även för er!