Checklista och källkritisk metod!


I skriften “Källkritik på nätet”, skriven av Viralgranskaren och Kristina Axelsson kan du lära dig allt om källkritikSkärmklipp3

I skriften hittar du t.ex följande när det gäller hur du undersöker och värderar en källa!

När du hämtar information från en källa ska du svara på frågorna i följande checklista för att kunna värdera den.

Skärmklipp

Skärmklipp2

Retorik!


Se utdelat arbetshäfte! Här nedan finns länkar till tal som vi kommer att lyssna på och analysera.

Inspiration! Kända tal!

Martin Luthers tal “I have a dream”

Prins Daniels tal till Viktoria

Malalas tal i FN

Retorikmatchen, Nalle Puh och Pippi Långstrump 6.36

Retorikmatchen, Malala och Nelson Mandela, 39.33

Genrekoden TALA: S. 78, 80 – 81, 83 – 86

Lärobok 9, Ess i svenska: s 32

Orka plugga: Kroppsspråk och muntlig framställning

Retoriska grepp/stilfigurer:

https://larare.at/svenska/moment/stilfigurer/stilfigurer.html

https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/pagy-sve3/retoriska-stilfigurer#TOC-Hyperbol

Prezi med tal och tips!

Odödliga författare! August Strindberg, Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding och Vilhelm Moberg


Kunskapskrav kopplade till temat odödliga författare!

“Ett halvt ark papper”

“Johan och muttrarna”

“Vid Avenue de Neuilly”

Vi läser en text i taget!

Del 1 – Miljö & huvudperson

Du är framme! Öppna ögonen och se dig omkring. Du befinner dig mitt i textens handling och bokens huvudperson är i samma rum.

Börja med att beskriva var du befinner dig, vad du iakttar och vad du upplever.

Ta sedan kontakt med bokens huvudperson och för ett samtal om huvudpersonens liv och livssituation. Skriv ner samtalet.

Del 2 – Författaren

Därefter reser du till författarens hem.

Beskriv författarens liv och livssituation. Ta reda på var, närBildresultat för august strindberg och hur författaren levde.

Gör därefter en intervju med författaren om varför han/hon har skrivit den här texten (boken/novellen etc) och vad författaren tycker och tänker om huvudpersonen. Hur har författarens liv och den tid då texten skrevs påverkat den? Vad tycker författaren själv om sin tids litteraturtrender? Skriv ner intervjun.

Källa: Bergsten Tomas (2014) Kontakt, Huvudbok 2 Stockholm: Natur & Kultur 2014

Bokpuffen! Här kan du lyssna på första kapitlet till flertalet verk av August Strindberg!

Hej Litteraturen – Strindberg. Se hemma tills tis v 13.

426PX-~1 Vår kära Selma Lagerlöf

Kort program om Selma Lagerlöf – 4 minuter

Längre program om Selma Lagerlöf – 37 minuter

Gösta Berlings saga – första kapitlet

Vi kommer att läsa utdrag ur boken Löwensköldska ringen

 Gustaf Fröding                                     Vilhelm Moberg

 

 

 

Inför Np del B och C Utveckla resonemang, olika texttyper och källkritik


Nu har Skolverket publicerat en serie med filmer som repeterar olika texttyper!!

 

Nedan sammanfattar Annika Sjödahl olika texttyper som är bra att känna till inför Np!

Made with Padlet

Vad är källkritik?

I skriften “Källkritik på Internet“, IIS internetguide, nr 25. 2016, version 2.0, förklarar Kristina Axelsson begreppet källkritik så här “Källkritik är en metod som har sin utgångspunkt i historieforskningen och som innebär att du systematiskt granskar källor och bedömer deras trovärdighet. Den traditionella källkritiken är en utgångspunkt vid granskning av information på internet. Men i den uppkopplade världen behöver perspektivet breddas”.

Källkritikens dagkallkritikens-dag-large

När? 13 mars på Viralgranskarens 3-årsdag

Ta reda på vad VIRALGRANSKAREN ÄR!

Var? Internet, skolor och på Kulturhuset i Stockholm
Hur anmäler jag mig? Det är gratis att dyka upp på plats i Hörsalen. Programmet för allmänheten startar kl 17 med panelsamtal om vad bristen på källkritik kan ge för konsekvenser. Anmäl gärna att du kommer på Viralgranskarens Facebook-sida.
Vad kan man göra mer den här dagen? Följ direktsändningen från dagen, den startar för kl 12.30.
Gå in på Metro.se och testa att viralgranska själv.
Fira där du befinner dig, uppmärksamma kollegor och kompisar på dagen!

——————————————————————————–

Fejkade historier och skruvade påståenden – nätet är fullt av fallgropar. Vi måste bli bättre på källkritik och därför inrättar Viralgranskaren nu en särskild Källkritikens dag.

 Viralgranskaren, ett projekt på Metro sedan 2014, granskar påståenden som fått stor spridning och jobbar för mer källkritiskt tänkande i samhället. Projektet har fått stor uppskattning, men det behövs göras mer, säger en av grundarna. Nu utnämner Viralgranskaren måndag 13 mars – Viralgranskarens treårsdag – till Källkritikens dag.

– Om det kan finnas en kanelbullens dag så kan det finnas en källkritikens dag, säger Åsa Larsson, redaktör på Viralgranskaren.

——————————————————————————-

Jacks minnesregler för viralgranskare

1. Vem är det som berättar det här?
Fråga: Vad har personen eller källan för motiv att sprida vidare storyn? Kan det tänkas att personen elller källan har fel eller ljuger?

2. Var och när hände det?
Fråga: Framkommer det inte riktigt i storyn var händelsen ägt rum, eller är artikeln gammal?

3. Finns det konkreta fakta att ta fasta på i storyn?
Fråga: Saknas referenser till namn, fysiska platser eller en bestämd tidpunkt i storyn?

4. Verkar det för bra för att vara sant?
Fråga: Är storyn som gjord för att twittra eller facebooka?

Om svaren är ja på en eller fler av frågorna ovan, hitta ytterligare minst en trovärdig källa som stödjer storyn. Om du inte hittar det – dela för guds skull inte vidare storyn på sociala medier.

5 filmer om källkritik gjorda av och med Viralgranskarna! 

Click to access Kallkritik-pa-Internet.pdf

Länken ovan är en guide till Källkritik på Internet – mycket bra! Kolla igenom!

Att resonera om källans trovärdighet och relevans  Skärmklipp4

Vem kan man lita på?   – program från UR, DU MÅSTE ta till dig av vad de säger i filmen – på Np kommer du garanterat att få en uppgift där du ska styrka dina påståenden genom att citera eller referera från någon källa, i detta fall från någon text i texthäftet som du får.

Statens medieråd – MIK (Medie- och InformationsKunnighet)  – innehåller massor av bra lektionstips. Vilka tycker du skulle vara mest intressanta och lärorika att jobba med?

Läsvärd krönika av Lukas Ernryd på Kristianstadsbladet

Människor som inte läser böcker är smartare

Muntlig interaktion – övning med filmtolkning av reklamfilm med Zlatan


1. Titta på Volvos reklamsnutt med Zlatan.    /  Zlatan2
2. Vi skriver gemensamt en kort sammanfattning.

 

 Frågor att fundera över först enskilt, sedan i par, ca 10 min:

  • ge ex på kontraster som du ser i filmen
  • vad tycker du om filmen?
  • påverkas du av att en kändis är med i filmen?
  • ge ex på bilens egenskaper

Motivera dina svar med att ange exempel från filmen så dina argument styrks!

  1. Genomför en kortare presentation parvis. Första personen tar de första två funderingsfrågorna och leder diskussionen. När 1 min är kvar får du avsluta och sammanfatta.
  2.  Byt och låt den andre i paret hålla presentation av de andra två frågorna.
  3. Diskussionsfrågorna tar ni i grupp om 4.

Diskussionsfrågor i grupp

  • vad innebär det att vara ”made BY Sweden”?
  • hur mycket påverkas man generellt av att kändisar är med i reklam?

Motivera era svar med att ange exempel från filmen så dina argument styrks!

Här finns nu uppföljaren till Volvos reklam Made by Sweden som kan fungera som uppföljare.

Blogginlägget är kopierat från Annika Sjödahls blogg.

Förberedelse inför Np svenska åk 9 Del A


Information från Skolverket gällande Delprov A

Information till eleverna – delprov A

Ni kommer att genomföra de muntliga prover gruppvis under v 47. Detaljerat schema får ni längre fram.

Provmaterial Provet i årskurs 9 är uppbyggt kring ett övergripande tema. Årets tema är Hårresande och behandlar såväl hår som skräck.

Provet är uppdelat i tre olika delprov:

• Delprov A: tala

• Delprov B: läsa

• Delprov C: skriva

“Delprov A genomförs under hösten medan delprov B och delprov C genomförs på fastlagda provdatum i mars. Någon vecka innan dessa två delprov genomförs kommer du att få mer information om dem. Delprov A: tala Delprovet sker i grupper om fyra till fem elever, och du kommer att bedömas i tre moment: hur du presenterar ett ämne, hur du leder en diskussion samt hur du deltar i diskussioner. Utgångspunkten för presentationerna och diskussionerna är textutdrag från såväl skönlitteratur som sakprosa, men det kan även vara till exempel bilder eller en filmsekvens. Du får tid att förbereda din presentation.” Källa

Ett exempel på hur det nationella provet ser ut syns i denna länk från Skolverket.

Det muntliga provet bedöms utifrån följande matris och följande noteringsunderlag används under provets genomförande.

Det som bedöms är din förmåga att:

Presentera
Leda diskussion
Delta i diskussion

Några knep för att diskutera: 

Ställ frågor
Använd begrepp för att fördjupa
Lägg till fakta för att fördjupa slutsatser
Lägg till perspektiv för att bredda och problematisera
Bekräfta med frågor
Bemöt med argument
Inled meningar med du istället för jag

Du kommer att få en text som du ska förbereda utifrån följande modell:

Moment Genomförande Tid
Förbereda presentationen Läs texten

Skriv en kort sammanfattning av texten

Skriv åsikter (synpunter) och argument för din åsikter

Förbered diskussionsfrågan och tänk ut några saker du kan lyfta

När vi övar har du 30  min, vid prov-tillfället är 60 min avsatt

Vi kommer att träna i grupper innan det är dags!

Gemensamt kommer vi att sammanfatta vad ni tar med er från övningstillfället och vad ni behöver tänka på. Detta resonerar ni om i grupper för att avsluta gemensamt och samla ihop tips till varandra.

Mer information om provet hittar du här: