Projekt “Kulor i hjärtat”


Kulor i mitt hjärtaVi kommer att läsa och diskutera fyra av åtta noveller ur samlingen “Kulor i hjärtat” av Cilla Naumann, som var och en utgår ifrån en känsla. Vi kommer att arbeta med känslorna Rädsla, Lycka, Ånger och Svek.  Slutuppgiften i området blir att skriva en egen novell med fokus på en av känslorna samt gestalta den känslan i en kort film med hjälp av ord, musik och bild.

Syfte – varför ska vi arbeta med det här?

Syftet med arbetsområdet ”Kulor i hjärtat” är att utveckla dina kunskaper om skönlitteratur, att skriva kortare texter, att skriva novell och känna till typdragen för genren. Att bearbeta dina texter i liten grupp i form av kamratrespons samt att utgå från dig själv och dina känslor. Du ska också utveckla dina kunskaper i att vara samtalsledare och leda en diskussion, samt delta i olika gruppdiskussioner. Du kommer också att utveckla dina kunskaper i att förstärka och levandegöra din texts budskap genom att kombinera text, estetiskt uttryck och medier.

Förmågor att träna: 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift (diskussioner, skriva kortare uppgifter och en få recept på hur man skriver texttypen novell)
 • läsa och analysera skönlitteratur (analysera noveller)
 • anpassa språket och  följa språkliga normer (gestalta, skrivregler)

Det är flera kunskapskrav som bedöms under arbetets gång – se schoolsoft.

Skrivuppgifter (fokus gestaltning)  kopplade till novellerna:

 • “Mörkret”  (Rädsla) – miljöbeskrivning
 • “Kyssen” (Lycka) – personbeskrivning
 • “Martin” (Ånger) – dialog
 • “Skitgubbe” (Svek) – bygga upp en spänning/förväntan
 • Egen novell efter konstens alla regler – skrives i aulan fredag v 43

Arbetsgång v 40 – 45

 •  Jag läser novellen högt för er (en per vecka)
 •  Vi diskuterar en del av innehållsfrågorna tillsammans, en del gör du själv
 •  Novellen diskuteras i grupp med en ny samtalsledare för varje novell
 •  Du skriver individuell skrivuppgift till varje känsla
 • Du skriver en egen novell efter konstens alla regler fredag v 43
 • Du gestaltar din valda känsla genom att göra en kort film med bilder, ord och musik/ljud. Du får gärna ha din skrivna novell som inspiration.

 

 

 

Satslära! S + P + Dir.obj + Ind.obj + Pf , adverbial och HS & BS!


Tills på torsdag vill jag att du tittar på filmen nedan, gjord av Jakob Björkengren. Vill du repetera predikat och subjekt så börjar du titta på 1.30. Om du inte behöver repetera så kan du starta på 4.40 och se till slutet! Titta också på filmen nedan om predikatsfyllnad så repeterar du fredagens lektionsgenomgång!

Nu kör vi igång med lite grammatik! 🙂

grammatik åk 9Jag vill att du förbereder dig inför torsdagens lektion genom att titta på följande film. Filmen är gjord av David Jonsson.

Grammatikbolaget! Subjekt och predikat