Do, does, did and so on – grammar section 2 + 3!


I engelska använder man do eller does + grundformen av ett verb för att ställa frågor.

Do you like pizza? / Does your mum like pizza?

När man frågar vad någon gjorde eller berättar vad som hände igår, i morse, förra veckan etc. så använder man did + grundformen av ett verb.

Did you go to school early yesterday?

Titta på filmklippet nedan om hur du använder do – don´t, does – doesn´t, did -didn’t

1. Do, does, did (wb p 151)

 

2. Substantiv i plural (wb p 142)

3. Genitiv – ägande

4 Prepositioner

5 There is/there are

6. There was/there were