Om mig!

Jag heter Sofia Högstedt och arbetar som lärare på Linnéskolan F-9 i Hässleholm. Jag undervisar i ämnena svenska, tyska och engelska och har ett stort intresse och ansvar för skolans internationella utbyten med Tyskland, Finland och Indien.

Denna blogg använder jag i alla mina undervisningsgrupper och min förhoppning är att den ska underlätta för de elever jag undervisar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s